YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 5 VBT Toán 4 tập 2

Bài tập 4 trang 5 VBT Toán 4 tập 2

Viết vào chỗ chấm các số thích hợp vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5:

0 ; 10 ; ...... ; ...... ; ...... ; 50 ; 60 ; ...... ; ...... ; ...... ; 100.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các số thích hợp vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

0; 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90; 100.

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 5 VBT Toán 4 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON