YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 4 VBT Toán 4 tập 2

Bài tập 2 trang 4 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 35 ; 8 ; 57 ; 660 ; 3000 ; 945 ; 5553; 800

a) Các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là : …...

b) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là : ……

c) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: ……

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là: 660 ; 3000, 800.

b) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 35 ; 945

c) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 8.

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 4 VBT Toán 4 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON