YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 4 VBT Toán 4 tập 2

Giải bài 1 trang 4 VBT Toán 4 tập 2

Trong các số 85 ; 56 ; 1110 ; 617 ; 6714 ; 9000 ; 2015 ; 3430 ; 1053:

a) Các số chia hết cho 5 là : ……………

b) Các số không chia hết cho 5 là : ……

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Các số chia hết cho 5 là: 85 ; 1110 ; 9000 ; 2015 ; 3430.

b) Các số không chia hết cho 5 là: 56 ; 98 ; 617 ; 6714 ; 1053.

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 4 VBT Toán 4 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON