YOMEDIA

Toán Lớp 4 Chương 3: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 2, 5,9,3. Giới Thiệu Hình Bình Hành

 • Dấu hiệu chia hết cho 2

  Dấu hiệu chia hết cho 2
 • Dấu hiệu chia hết cho 5

  Dấu hiệu chia hết cho 5
 • Dấu hiệu chia hết cho 9

  Dấu hiệu chia hết cho 9
 • Dấu hiệu chia hết cho 3

  Dấu hiệu chia hết cho 3
 • Ki-lô-met vuông

  Ki-lô-met vuông
 • Hình bình hành

  Hình bình hành
 • Diện tích hình bình hành

  Diện tích hình bình hành
ADMICRO
 

 

OFF