YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 5 VBT Toán 4 tập 2

Bài tập 3 trang 5 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 345 ; 400 ; 296 ; 341; 2000 ; 3995 ; 9010 ; 1324 :

a) Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: .............................

b) Các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: ......................

c) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: ......................

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 400; 2000; 9010.

b) Các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 296 ; 1324.

c) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 345; 3995.

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 5 VBT Toán 4 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON