YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 9 VBT Toán 4 tập 1

Giải bài 1 trang 9 VBT Toán 4 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 14 000 ; 15 000 ; 16 000 ; ………… ; …………… ; ……………

b) 48 600 ; 48 700 ; ………… ; ………… ; …………… ; ……………

c) 76 870 ; 76 880 ; 76 890 ; ………… ; ………… ; ………………

d) 75 697 ; 75 698 ; ………… ; ………… ; …………… ; ……………

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 14 000 ;   15 000 ;   16 000 ;   17 000 ;   18 000 ;  19 000.

b) 48 600 ;   48 700 ;   48 800 ;   48 900 ;   49 000 ;  49 100.

c) 76 870 ;   76 880 ;   76 890 ;   76 900 ;   76 910 ;  76 920.

d) 75 697 ;   75 698 ;   75 699 ;   75 700 ;   75 701 ;  75 702.

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 9 VBT Toán 4 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON