YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 8 VBT Toán 4 tập 1

Bài tập 4 trang 8 VBT Toán 4 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Số “tám nghìn tám tăm linh hai” viết là ………………………………………………………………

b) Số “hai trăm nghìn bốn tăm mười bảy” viết là …………………………………………………….....

c) Số “chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám” viết là ……………………………………………...

d) Số “một trăm nghìn khong trăm mười một” viết là …………………………………………………..

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Số “tám nghìn tám tăm linh hai” viết là 8802.

b) Số “hai trăm nghìn bốn tăm mười bảy” viết là 200 417.

c) Số “chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám” viết là 905 308.

d) Số “một trăm nghìn khong trăm mười một” viết là 100 011.

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 8 VBT Toán 4 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF