YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4 trang 9 VBT Toán 4 tập 1

Giải bài 4 trang 9 VBT Toán 4 tập 1

Viết bốn số có sáu chữ số, mỗi số:

a) Đều có 6 chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 9 là: ……………………………………

b) Đều có 6 chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 là: ……………………………………

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Bốn số đều có 6 chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 9 có thể là: 123 589; 123 985; 235 198; 589 123.

b) Bốn số đều có 6 chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 có thể là: 123 450; 123 045; 450 123; 234 150

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 9 VBT Toán 4 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Bùi Hương
  92000625 viết chữ thì đọc như thế nào
  Theo dõi (0) 40 Trả lời
 • Suboy Ruby

  Tính 95:25

  bởi Suboy Ruby 03/01/2020

  Tôi ko biết làm

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • thi trang

  Viết các số sau:

  1. Bốn mươi nghìn một trăm mười hai.
  2. Ba trăm mười chín nghìn hai trăm hai mươi lăm.
  3. Sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn hai trăm mười bốn.
  4. Tám trăm triệu không trăm linh sáu nghìn một trăm linh năm.
  5. Hai trăm tám mươi lăm triệu chín trăm chín mươi chín nghìn năm trăm.
  Theo dõi (0) 37 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF