YOMEDIA
NONE

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số


Học 247 mời các em tham khảo bài học Tìm một trong các phần bằng nhau của một số để hiểu và chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Bài toán: Chị có 12 cái kẹo, chị cho em \(\frac{1}{3}\) số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo ? 

Nhận xét:

Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau.

Mỗi phần đó là \(\frac{1}{3}\) số kẹo.

 

Bài giải

Chị cho em số kẹo là:

12 : 3 = 4 (cái)

Đáp số: 4 cái kẹo 

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1: Viết số thích hợp nào vào chỗ chấm ? 

a) \(\frac{1}{2}\) của \(8kg\) là ... \(kg\) ;                      b) \(\frac{1}{4}\) của \(24l\)  là ... \(l\) ;

c) \(\frac{1}{5}\) của \(35m\) là ... \(m\) ;                      d) \(\frac{1}{6}\) của \(54\) phút là ... phút.

Hướng dẫn giải:

Muốn tìm \(\frac{1}{a}\) của số \(b\) ta lấy \(b:a\)

a) \(\frac{1}{2}\) của \(8kg\) là \(4\) kg ;                      b) \(\frac{1}{4}\) của \(24l\)  là \(6\) \(l\) ;

c) \(\frac{1}{5}\) của \(35m\) là \(7m\) ;                      d) \(\frac{1}{6}\) của \(54\) phút là \(9\) phút.

Bài 2: Một cửa hàng có 40m vải xanh và đã bán được \(\frac{1}{5}\) số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh ? 

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Có: 40m vải xanh

Đã bán: \(\frac{1}{5}\) số vải

Đã bán: ... m vải xanh ? 

Bài giải

Số mét vải xanh cửa hàng đã bán là:

(m)

Đáp số: 8 mét vải xanh

Bài tập minh họa

Bài 1: a) Tìm \(\frac{1}{4}\) của: \(12cm; 24kg; 16l\).

         b) Tìm \(\frac{1}{6}\) của: \(24m; 30\) giờ; \(48\) ngày.

Hướng dẫn giải:

a) \(\frac{1}{4}\) của \(12cm\) là \(3cm\) ;

    \(\frac{1}{4}\) của \(24kg\) là \(6kg\) ;

    \(\frac{1}{4}\) của \(16l\) là \(4l\).

b) \(\frac{1}{6}\) của \(24m\) là \(4m\) ;

    \(\frac{1}{6}\) của \(30\) giờ là \(5\) giờ ;

    \(\frac{1}{6}\) của \(48\) ngày là \(8\) ngày.

Bài 2: Có 36 học sinh đang tập hát, \(\frac{1}{4}\) số học sinh đó là học sinh lớp 3B. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu học sinh đang tập hát ? 

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Có: 36 học sinh tập hát

Lớp 3B: \(\frac{1}{4}\) số học sinh tập hát

Lớp 3B: ... học sinh đang tập hát

Bài giải

Số học sinh lớp 3B đang tập hát là:

36 : 4 = 9 (học sinh)

Đáp số: 9 học sinh 

Hỏi đáp về Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF