YOMEDIA
NONE

Bảng chia 6


Học 247 mời các em tham khảo bài học về Bảng chia 6. Hy vọng bài học này sẽ giúp các em hiểu bài và chuẩn bị bài tốt hơn trước khi đến lớp. Chúc các em học tập thật tốt và thật vui!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

6 : 6 = 1

12 : 6 = 2

18 : 6 = 3

24 : 6 = 4

30 : 6 = 5

36 : 6 = 6

42 : 6 = 7

48 : 6 = 8

54 : 6 = 9

60 : 6 = 10

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1: Tính nhẩm

42 : 6 = 

54 : 6 = 

12 : 6 = 

24 : 6 =

36 : 6 = 

6 : 6 = 

48 : 6 = 

18 : 6 = 

60 : 6 = 

30 : 6 = 

30 : 5 = 

30 : 3 = 

Hướng dẫn giải:

Dựa vào bảng chia 6

42 : 6 = 7

54 : 6 = 9

12 : 6 = 2

24 : 6 = 4

36 : 6 = 6

6 : 6 = 1

48 : 6 = 8

18 : 6 = 3

60 : 6 = 10

30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

30 : 3 = 10

Bài 2: Tính nhẩm 

6 x 4 = 

24 : 6 = 

24 : 4 = 

6 x 2 = 

12 : 6 = 

12 : 2 = 

6 x 5 = 

30 : 6 = 

30 : 5 = 

6 x 1 = 

6 : 6 = 

6 : 1 = 

Hướng dẫn giải:

Dựa vào kết quả phép nhân đầu tiên để điền kết quả hai phép tính chia phía dưới:

  • Thừa số thứ nhất × Thừa số thứ hai = Tích
  • Tích : Thừa số thứ nhất = Thừa số thứ hai
  • Tích : Thừa số thứ hai = Thừa số thứ nhất

6 x 4 = 24

24 : 6 = 1

24 : 4 = 6

6 x 2 = 12 

12 : 6 = 2

12 : 2 = 6

6 x 5 = 30

30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

6 x 1 = 6

6 : 6 = 1

6 : 1 = 6

Bài 3: Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài mấy xăng-ti-mét ? 

Hướng dẫn giải:

Độ dài một đoạn dây = Độ dài cả sợi dây chia cho số đoạn

Tóm tắt

6 đoạn dây dài: 48 cm

1 đoạn dây dài: ... cm ? 

Bài giải

Mỗi đoạn dây dài là:

48 : 6 = 8 (cm)

Đáp số: 8 cm

Bài 4: Một đoạn dây đồng dài 48 cm được cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 6 cm. Hỏi cắt được mấy đoạn dây ? 

Hướng dẫn giải: 

Số đoạn dây = Chiều dài sợi dây : Chiều dài một đoạn

Tóm tắt

1 đoạn dây dài: 6 cm

... đoạn dây ? dài 48 cm

Bài giải

Số đoạn dây cắt được là:

48 : 6 = 8 (đoạn)

Đáp số: 8 đoạn     

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính nhẩm

a)

6 x 6 = 

36 : 6 =  

6 x 7 = 

42 : 6 = 

 

6 x 8 = 

48 : 6 = 

6 x 9 = 

54 : 6 = 

b) 

30 : 6 = 

6 x 5 = 

12 : 6 = 

6 x 2 = 

24 : 6 = 

6 x 4 = 

60 : 6 = 

6 x 10 = 

Hướng dẫn giải:

  • Dựa vào bảng nhân và bảng chia 6 để làm phép tính hàng trên

Hàng phía dưới điền kết quả dựa theo phép tính hàng trên

  • Thừa số thứ nhất × Thừa số thứ hai = Tích

Tích : Thừa số thứ nhất = Thừa số thứ hai

  • Số bị chia : Số chia = Thương

Số chia × Thương = Số bị chia

a) 

6 x 6 = 36

36 : 6 = 6

6 x 7 = 42

42 : 6 = 7

 

6 x 8 = 48

48 : 6 = 8

6 x 9 = 54

54 : 6 = 9

b) 

30 : 6 = 5

6 x 5 = 6

12 : 6 = 2

6 x 2 = 12

24 : 6 = 4

6 x 4 = 24

60 : 6 = 10

6 x 10 = 60

Bài 2: May 6 bộ quần áo như nhau hết 18m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo hết mấy mét vải ? 

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

May 6 bộ quần áo hết: 18m vải

May 1 bộ quần áo hết: ... m vài ? 

Bài giải

May mỗi bộ quần áo hết số mét vải là:

18 : 6 = 3 (m) 

Đáp số: 3 m vải

Hỏi đáp về Bảng chia 6

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF