YOMEDIA
NONE

Bảng nhân 6


Học 247 mời các em tham khảo bài học Bảng nhân 6, bài đầu tiên của Chương 2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000. Hy vọng qua bài học này, các em sẽ nắm được bài tốt hơn và có tiết học thật tốt khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48 

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1: Tính nhẩm 

6 x 4 = 

6 x 6 = 

6 x 8 =

6 x 1 = 

6 x 3 = 

6 x 5 = 

6 x 9 = 

6 x 2 = 

6 x 7 =

6 x 10 = 

0 x 6 =

6 x 0 =

Hướng dẫn giải:

Dựa vào bảng nhân 6

6 x 4 = 24

6 x 6 = 36

6 x 8 = 48

6 x 1 = 6

6 x 3 = 18

6 x 5 = 30

6 x 9 = 54

6 x 2 = 12

6 x 7 = 42

6 x 10 = 60

0 x 6 = 0

6 x 0 = 0

Bài 2: Mỗi thùng có 6l dầu. Hỏi 5 thùng như thế có tất cả bao nhiêu lít dầu ? 

Hướng dẫn giải:

  • Số dầu trong 5 thùng = Số dầu trong 1 thùng nhân với số thùng
  • Tóm tắt:

 thùng:  6 lít dầu

 thùng: ... lít dầu ?

Bài giải

5 thùng có số lít dầu là:

6 x 5 = 30 (l)

Đáp số: 30 lít dầu

Bài 3: Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống

6 12 18     36       60

Hướng dẫn giải:

Đếm thêm 6 nghĩa là lấy  thêm một lần nữa nên ta có thể sử dụng bảng nhân 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

                                                

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính nhẩm

6 x 9 =                   6 x 5 =

6 x 7 =                   6 x 3 = 

6 x 4 =                   6 x 6 =

6 x 2 =                   6 x 8 =

Hướng dẫn giải:

6 x 9 = 54                  6 x 5 = 30

6 x 7 = 42                  6 x 3 = 18

6 x 4 = 24                  6 x 6 = 36

6 x 2 = 12                  6 x 8 = 48

Bài 2: Trong một kho gạo có tổng cộng 50 bao gạo, mỗi bao có 6 kg. Hỏi trong kho có bao nhiêu kg gạo?

Bài giải

Số kg gạo trong kho là

50 x 6 = 300 kg gạo

Đáp án: 300 kg gạo

Bài 3: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm

12; 18; 24; ...; ...; ...; ....; ....; ....

Hướng dẫn giải:

12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60

Hỏi đáp về Bảng nhân 6

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF