YOMEDIA
NONE

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 6cm, đoạn thẳng CD dài 2cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD ?

Tóm tắt:

Bài giải:

Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD một số lần là:

6 : 2 = 3 (lần)

        Đáp số : 3 lần

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Trả lời câu hỏi: Trong mỗi hình dưới đây, số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng ?

Hướng dẫn giải:

  • Đếm số hình tròn màu xanh và số hình tròn màu trắng.
  • Lấy số hình tròn màu xanh chia cho số hình tròn màu trắng.

a) Có 6 hình tròn màu xanh và 2 hình tròn màu trắng.

    Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là:

                    6 : 2 = 3 (lần)

b) Có 6 hình tròn màu xanh, có 3 hình tròn màu trắng.

    Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là:

                   6 : 3 = 2 (lần)

c) Có 16 hình tròn màu xanh, có 4 hình tròn màu trắng.

    Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là:

               16 : 4 = 4 (lần)

Bài 2: Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau ?

Hướng dẫn giải:

 Tóm tắt:

Cau : 5 cây

Cam : 20 cây

Số cây cam gấp .... lần số cây cau ?

Ta lấy số cây cam chia cho số cây cau.

Bài giải:

Số cây cam gấp số cây cau số lần là:

          20 : 5 = 4 (lần)

                 Đáp số: 4 lần.

Bài 3: Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Lợn : 42kg

Ngỗng : 6kg

Con lợn gấp .... lần con ngỗng ?

Muốn tìm đáp án ta lấy cân nặng của con lợn chia cho cân nặng của con ngỗng.

Bài giải: 

Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần là :

          42 : 6 = 7 (lần)

                  Đáp số : 7 lần.

Bài 4: Tính chu vi 

a) Hình vuông MNPQ

b) Hình tứ giác ABCD.

Hướng dẫn giải:

Chu vi của một hình bằng tổng độ dài các cạnh bao quanh của hình đó. 

a) Chu vi hình vuông MNPQ :

     3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

     (hoặc 3 x 4 = 12 cm)

b) Chu vi hình tứ giác ABCD :

        3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm).

Đáp số: a) 12 cm

            b) 18 cm.

Bài tập minh họa

Bài 1: Trả lời các câu hỏi sau

a) Sợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ?

b) Bao gạo 35kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5kg ?

Hướng dẫn giải:

Muốn tìm số lớn gấp số bé bao nhiêu lần thì ta lấy số lớn chia cho số bé.

a) Ta có : 18 : 6 = 3 (lần)

Vậy sợi dây 18m dài gấp 3 lần sợi dây 6m.

b) Ta có : 35 : 5 = 7 (lần)

Vậy bao gạo 35kg nặng gấp 7 lần bao gạo 5kg.

Bài 2: Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu ?

Hướng dẫn giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số bò chia cho số trâu.

Bài giải: 

Số bò gấp số trâu số lần là :

     20 : 4 = 5 (lần)

          Đáp số: 5 lần.

Bài 3: Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 127kg cà chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

  • Tìm khối lượng cà chua thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai : Lấy 127kg nhân với 3.
  • Tính tổng khối lượng cà chua của thửa ruộng thứ nhất và thửa ruộng thứ hai.

Bài giải: 

Số cà chua thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là :

        127 x 3 = 381 (kg)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là :

       127 + 381 = 508 (kg)

                 Đáp số : 508 kg.

Cách khác:

Tổng số phần bằng nhau là :

       1 + 3 = 4 (phần)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là :

      127 x 4 = 508 (kg)

               Đáp số : 508 kg.

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số lớn 15 30 42 42 70 32
Số bé 3 5 6 7 7 4

Số lớn hơn số bé bao 

nhiêu đơn vị

12          

Số lớn gấp mấy lần 

số bé ?

5          

Hướng dẫn giải:

  • Tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ta lấy số lớn trừ đi số bé.
  • Tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.
  • Tính rồi điền kết quả thích hợp vào các ô trống.
Số lớn 15 30 42 42 70 32
Số bé 3 5 6 7 7 4

Số lớn hơn số bé bao 

nhiêu đơn vị

12 25 36 35 63 28

Số lớn gấp mấy lần 

số bé ?

5 6 7 6 10 8
QUẢNG CÁO

Hỏi đáp về bài So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF