YOMEDIA
ZUNIA12

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.1.1. Ví dụ

Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB.

Ta nói rằng : Độ dài đoạn thẳng AB bằng \(\frac{1}{3}\) độ dài đoạn thẳng CD.

1.1.2. Bài toán

Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ ?

Bài giải:

Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là :

30 : 6 = 5 (lần)

Vậy tuổi bằng \(\frac{1}{5}\) tuổi mẹ.

                         Đáp số : \(\frac{1}{5}\).

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Viết vào ô trống (theo mẫu)

Số lớn Số bé Số lớn gấp mấy lần số bé ? Số bé bằng một phần mấy số lớn ?
8 2 4 \(\frac{1}{4}\)
6 3    
10 2    

Hướng dẫn giải:

  • Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.
  • Từ đó tìm được số bé bằng một phần mấy số lớn.
Số lớn Số bé Số lớn gấp mấy lần số bé ? Số bé bằng một phần mấy số lớn ?
8 2 4 \(\frac{1}{4}\)
6 3 2 \(\frac{1}{2}\)
10 2 5 \(\frac{1}{5}\)

Bài 2: Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới ?

Hướng dẫn giải:

 Tóm tắt:

Ngăn trên : 6 quyển sách

Ngăn dưới : 24 quyển sách

Số sách của ngăn trên bằng một phần mấy số sách của ngăn dưới ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số sách của ngăn dưới chia cho số sách của ngăn trên.

Bài giải

Số sách ở ngăn dưới gấp số sách ở ngăn trên số lần là :

                24 : 6 = 4 (lần).

Vậy số sách ở ngăn trên bằng \(\frac{1}{4}\) số sách ở ngăn dưới.

Bài 3: Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng ?

Hướng dẫn giải:

  • Đếm số ô vuông màu xanh và màu trắng.
  • Lấy số ô vuông màu trắng chia cho số ô vuông màu xanh rồi trả lời câu hỏi.

a) Có 1 ô vuông màu xanh, 5 ô vuông màu trắng.

Số ô vuông màu trắng gấp số ô vuông màu xanh số lần là: 5 : 1 = 5 (lần)

Vậy số ô vuông màu xanh bằng \(\frac{1}{5}\) số ô vuông màu trắng.

b) Có 2 ô vuông màu xanh, 6 ô vuông màu trắng.

Số ô vuông màu trắng gấp số ô vuông màu xanh số lần là: 6 : 2 = 3 (lần)

Vậy số ô vuông màu xanh bằng \(\frac{1}{3}\) số ô vuông màu trắng.

c) Có 2 ô vuông màu xanh, 4 ô vuông màu trắng.

Số ô vuông màu trắng gấp số ô vuông màu xanh số lần là: 4 : 2 = 2 (lần)

Vậy số ô vuông màu xanh bằng \(\frac{1}{2}\) số ô vuông màu trắng.

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết vào ô trống theo mẫu 

Số lớn 12 18 32 35 70
Số bé 3 6 4 7 7
Số lớn gấp mấy lần số bé 4        
Số bé bằng một phần mấy số lớn \(\frac{1}{4}\)        

Lấy số lớn chia cho số bé, điền kết quả vào hàng số lớn gấp số bé mấy lần.Hướng dẫn giải:

  • Dựa vào kết quả phép chia vừa tính, trả lời số bé bằng một phần mấy số lớn rồi điền vào bảng.
Số lớn 12 18 32 35 70
Số bé 3 6 4 7 7
Số lớn gấp mấy lần số bé 4 3 8 5 10
Số bé bằng một phần mấy số lớn \(\frac{1}{4}\) \(\frac{1}{3}\) \(\frac{1}{8}\) \(\frac{1}{5}\) \(\frac{1}{{10}}\)

 

Bài 2: Có 7 con trâu, số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ?

Hướng dẫn giải:

 Tóm tắt:

Trâu : 7 con

Bò nhiều hơn trâu : 28 con

Số trâu = Một phần mấy số bò ?

  • Tìm số con bò bằng cách lấy số trâu cộng thêm 28.
  • Lấy số bò chia cho số trâu.
  • Trả lời số trâu bằng một phần mấy số bò.

Bài giải 

Có số con bò là :

     7+28 = 35 (con)

Số con bò gấp số con trâu số lần là :

       35 : 7 = 5 (lần)

Vậy số trâu bằng \(\frac{1}{5}\) số bò.

Bài 3: Đàn vịt có 48 con, trong đó có \(\frac{1}{8}\) số vịt đang bơi ở dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt ?

Hướng dẫn giải:

 Tóm tắt:

Tất cả : 48 con

Đang bơi : \(\frac{1}{8}\) số vịt

Trên bờ : ... con vịt ?

  • Tìm số vịt đang bơi bằng cách lấy số vịt của của đàn chia cho 8.
  • Số vịt trên bờ bằng số vịt của cả đàn trừ đi số vịt đang bơi.

Bài giải 

Số con vịt đang bơi dưới ao là :

     48 : 8 = 6 (con)

Số con vịt ở trên bờ là :

    48−6 = 42 (con).

                 Đáp số: 42 con.

Bài 4: Xếp 4 hình tam giác thành hình sau (xem hình vẽ)

Hướng dẫn giải:

Chia hình cần ghép thành các hình tam giác rồi ghép hình theo cách đã chia.

 Xếp 4 hình tam giác như sau:

Hỏi đáp về So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF