YOMEDIA
NONE

Giảm đi một số lần


Học 247 mời các em tham khảo bài học Giảm đi một số lần để hiểu và chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ 

  • Độ dài đoạn thẳng AB:    8cm

     Độ dài đoạn thẳng CD:    8 : 4 = 2 (cm)

     Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD.

  • Muốn giảm một số đi nhiều lần thì ta chia số đó cho số lần.

​1.2. Giải bài tập SGK 

Bài 1: Viết (theo mẫu)

Số đã cho 12 48 36 24
Giảm 4 lần 12 : 4 = 3      
Giảm 6 lần 12 : 6 = 2      

 

 Hướng dẫn giải:

Số đã cho 12 48 36 24
Giảm 4 lần 12 : 4 = 3 48 : 4 = 12 36 : 4 = 9 24 : 4 = 6
Giảm 6 lần 12 : 6 = 2 48 : 6 = 8 36 : 6 = 6 24 : 6 = 4

 

Bài 2: Giải bài toán (theo bài giải mẫu)

a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?
 

Giải:

Số quả bưởi mẹ còn lại là:

  40 : 4 = 10 (quả)

    Đáp số: 10 quả.

b) Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy hết mấy giờ ?

Phương pháp giải

Muốn tìm đáp án ta lấy thời gian làm bằng tay chia cho 5.

Cách giải 

Thời gian làm công việc đó bằng máy là:

   30 : 5 = 6 (giờ)

        Đáp số: 6 giờ.

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 8 cm

a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB  giảm đi 4 lần

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 cm.

Phương pháp giải 

a) Tìm độ dài đoạn thẳng CD bằng cách lấy độ dài đoạn thẳng AB chia cho 4.

    Dùng thước kẻ vẽ đoạn thẳng CD theo độ dài vừa tìm được.

b) Tìm độ dài đoạn thẳng CD bằng cách lấy độ dài đoạn thẳng AB trừ đi 4cm.

    Vẽ đoạn thẳng MN theo độ dài vừa tìm được.

Cách giải 

a) Trước hết tính độ dài đoạn thẳng CD:

8 : 4 = 2 (cm)

Sau đó dùng thước thẳng có vạch xăng – ti – mét để vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 2 cm.

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN:

8 – 4 = 4 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN dài 4 cm.


 

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết (theo mẫu)

Phương pháp giải 

  • Muốn gấp một số lên nhiều lần thì ta lấy số đó nhân với số lần.
  • Muốn giảm một số đi nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần.
  • Tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải Bài 2: a) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so  với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

b) Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại \(\frac{1}{3}\) số cam. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả cam?

Phương pháp giải

a) Tóm tắt 

Muốn tìm đáp án ta lấy số lít dầu buổi sáng bán được chia cho 3.

b) Tóm tắt

Có : 60 quả cam

Còn lại : \(\frac{1}{3}\) số cam = .... quả cam ?

Muốn tìm đáp án ta lấy số quả cam lúc đầu chia cho 3.

Cách giải

a) Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là:

60 : 3 = 20 (lít)

b) Số quả cam còn lại trong rổ là:

60  : 3  = 20 (quả)

Đáp số: a) 20 lít               

            b) 20 quả.

Bài 3: a) Đo độ dài đoạn thẳng AB

b) Giảm độ dài đoạn thẳng AB đi 5 lần thì được độ dài đoạn thẳng MN. Hãy vẽ đoạn thẳng MN đó.

Phương pháp giải 

a) Dùng thước thẳng, đo độ dài đoạn thẳng AB.

b) Lấy độ dài đoạn thẳng AB vừa tìm được chia cho 5 rồi vẽ đoạn thẳng đó. 

Cách giải 

a) Dùng thước đo ta sẽ thấy đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm.

b) Đoạn thẳng MN có độ dài là:

           10 : 5 = 2 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 2 cm.

Hỏi đáp về Giảm đi một số lần

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF