YOMEDIA
NONE

Gấp một số lên nhiều lần


Học 247 mời các em tham khảo bài học Gấp một số lên nhiều lần để hiểu và chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ? 

Tóm tắt

Bài giải

Độ dài đoạn thẳng CD là:

2 x 3 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa 

Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ? 

Hướng dẫn giải:

Tuổi chị = Tuổi em nhân với số lần

Bài giải

Tuổi chị năm nay là:

6 x 2 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Bài 2: Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ? 

Hướng dẫn giải:

Số cam mẹ hái được = Số cam con hái được nhân với số lần

Tóm tắt

Bài giải

Mẹ hái được số cam là:

7 x 5 = 35 (quả)

Đáp số: 35 quả cam

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số đã cho  6 4 7 5 0
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8          
Gấp 5 lần số đã cho 15          

Hướng dẫn giải:

  • Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị tức là lấy số đã cho cộng với 5
  •  Gấp 5 lần số đã cho tức là lấy số đã cho nhân với 
Số đã cho  6 4 7 5 0
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8 11 9 12 10 5
Gấp 5 lần số đã cho 15 30 20 35 25 0

Bài tập minh họa

Bài 1: a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 4 cm.

         b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.

         c) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng \(\frac{1}{2}\) đoạn thẳng AB.

Hướng dẫn giải:

Sử dụng thước thẳng có vạch xăng - ti - mét để vẽ.

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 4cm bằng thước thẳng có vạch xăng - ti - mét

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài 4 x 3 = 12 (cm)

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài 4 : 2 = 2 (cm)

Bài 2: Một đội văn nghệ có 4 bạn nam, số bạn nữ gấp 4 lần số bạn nam. Hỏi đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nữ ? 

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Bài giải

Số bạn nữ của đội văn nghệ là:

4 x 4 = 16 (bạn)

Đáp số: 16 bạn nữ 

Hỏi đáp về Gấp một số lên nhiều lần

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF