YOMEDIA
NONE

Đơn vị Gam


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài Đơn vị Gam Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Gam là một đơn vị đo khối lượng.

Gam viết tắt là g.

1000g = 1kg

Ngoài các quả cân 1kg, 2kg, 5kg còn có các quả cân : 

1g, 2g, 5g

10g, 20g, 50g

100g, 200, 500g.

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: 

Hướng dẫn giải:

  • Đọc hoặc tính tổng khối lượng các quả cân của đĩa cân bên trái.
  • Khối lượng của vật ở đĩa cân bên phải bằng kết quả vừa tìm được.

a) Hộp đường cân nặng 200g.

b) 3 quả táo cân nặng số gam là: 500+200 = 700g.

c) Gói mì chính cân nặng số gam là: 200+100 = 300g.

d) Quả lê cân nặng số gam là: 200+200 = 400.

Bài 2:

Hướng dẫn giải:

 Quan sát kim của cân đồng hồ đang chỉ vào số nào rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

a) Quả đu đủ cân nặng 800g.

b) Bắp cải cân nặng 600g.

Bài 3: Tính (theo mẫu)

Mẫu: 22g+47g = 69g

a) 163g+28g =                          b)  50g×2 = 

    42g–25g =                                 96g : 3 =

    100g+45g–26g =

Hướng dẫn giải:

  • Thực hiện phép tính với các số.
  • Viết đơn vị gam vào sau kết quả vừa tìm được.

a) 163g+28g = 191g              b)   50g×2 = 100g

    42g–25g = 17g                        96g : 3 = 32g

    100g+45g–26g = 119g.

Bài 4: Cả hộp sữa cân nặng 455g455g, vỏ hộp cân nặng 58g58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Cả hộp : 455g

Vỏ hộp : 58g

Trong hộp : ... g sữa ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của cả hộp trừ đi khối lượng của vỏ hộp sữa.

Bài giải

Trong hộp có số gam sữa là:

    455–58 = 397(g)

            Đáp số: 397 g.

Bài 5: Mỗi túi mì chính cân nặng 210g. Hỏi 4 túi mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải:

 Tóm tắt:

1 túi : 210g

4 túi : .... g ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của một túi nhân với 4.

Bài giải

Cả 4 gói mì chính cân nặng số gam là:

          210×4 = 840g

                        Đáp số: 840 g.

Bài tập minh họa

Bài 1: Điền dấu <, =, > vào chỗ chấm.

744g … 474g                            305g … 350g

400g+8g … 480g                       450g … 500g–40g

1kg … 900g+5g                         760g+240g … 1kg

Hướng dẫn giải:

Tính giá trị của mỗi vế rồi so sánh.

744g > 474g

305g < 350g

\(\underbrace {400g + 8g}_{408g} < 480g\)

\(450g < \underbrace {500g - 40g}_{460g}\)

\(1kg > \underbrace {900g + 5g}_{905g}\)

\(\underbrace {760g + 240g}_{1000g} = \underbrace {1kg}_{1000g}\)

Bài 2: Mẹ Hà mua 4 gói kẹo và 1 gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng 130g và gói bánh cân nặng 175g. Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

1 gói kẹo : 130g

1 gói bánh : 175g

4 gói kẹo và 1 gói bánh : ... g ?

  • Tính khối lượng 4 gói kẹo : Lấy khối lượng một gói kẹo nhân với 4. 
  • Tính tổng kết quả vừa tìm được với khối lượng của một gói bánh.

Bài giải

4 gói kẹo cân nặng số gam là: 

      130×4 = 520(g)

Cả kẹo và bánh mẹ mua cân nặng số gam là:

      520+175 = 695(g)

                Đáp số: 695g.

Bài 3: Cô Lan có 1kg đường, cô đã dùng làm bánh hết 400g. Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào 3 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Có : 1kg

Dùng : 400g

Còn lại chia đều vào 3 túi, 1 túi : ... g ?

  • Đổi 1kg ra đơn vị gg.
  • Tìm khối lượng đường cô Lan còn lại sau khi làm bánh : Lấy khối lượng ban đầu trừ đi 400g.
  • Lấy kết quả vừa tìm được chia cho 3.

Bài giải

        Đổi: 1kg = 1000g

Sau khi dùng, số đường còn lại nặng số gam là:

      1000–400 = 600(g)

Mỗi túi đường nhỏ nặng số gam là:

       600 : 3 = 200(g)

                    Đáp số: 200g.

Hỏi đáp về Đơn vị Gam

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON