YOMEDIA
NONE

Bảng nhân 9


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài Bảng nhân 9 Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Tính nhẩm 

9 x 4 =               9 x 2 =               9 x 5 =                9 x 10 =

9 x 1 =               9 x 7 =               9 x 8 =                0 x 9 =

9 x 3 =               9 x 6 =               9 x 9 =                9 x 0 =

Hướng dẫn giải:

Nhẩm giá trị bảng nhân 9 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

9 x 4 = 36         9 x 2 = 18         9 x 5 = 40          9 x 10 = 90  

9 x 1 = 9           9 x 7 = 63         9 x 8 = 72          0 x 9 = 0  

9 x 3 = 27         9 x 6 = 54         9 x 9 = 81          9 x 0 = 0

Bài 2: Tính

a) 9 x 6 + 17                  b) 9 x 7 – 25

    9 x 3 x 2                        9 x 9 : 9

Hướng dẫn giải:

  • Tìm giá trị của phép nhân.
  • Lấy kết quả vừa tìm được thực hiện phép tính với số còn lại.

a)  9 x 6 + 17 = 54 + 17 = 71                    

     9 x 3 x 2 = 27 x 2 = 54                             

b) 9 x 7 – 25 = 63 – 25 = 38

    9 x 9 : 9 = 81 : 9 = 9

Bài 3: Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?

Hướng dẫn giải:

 Tóm tắt:

1 tổ : 9 bạn

3 tổ : ... bạn ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn trong một tổ nhân với 3.

Bài giải

Số học sinh của lớp 3B là :

       9 x 3 = 27 (bạn)

                Đáp số: 27 bạn.

Bài 4: Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống 

9 18 27     54     81  

Hướng dẫn giải:

Đếm xuôi cách 9 đơn vị, bắt đầu từ số 9 rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính nhẩm

a) 9 x 1 =              9 x 5 =            9 x 4 =            9 x 10 =

    9 x 2 =              9 x 7 =            9 x 8 =            9 x 0 =

    9 x 3 =              9 x 9 =            9 x 6 =            0 x 9 =

b) 9 x 2 =              9 x 5 =            9 x 8 =            9 x 10 =

    2 x 9 =              5 x 9 =            8 x 9 =           10 x 9 =

Hướng dẫn giải:

Nhẩm lại các bảng nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

a) 9 x 1 = 9          9 x 5 = 45        9 x 4 = 36                  9 x 10 = 90

    9 x 2 = 18        9 x 7 = 63        9 x 8 = 72                  9 x 0 = 0

    9 x 3 = 27        9 x 9 = 81        9 x 8 = 72                  9 x 10 = 90

    2 x 9 = 18        5 x 9 = 45        8 x 9 = 72                  10 x 9 = 90

Bài 2: Tính 

a) 9 x 3 + 9                        b) 9 x 8 + 9

    9 x 4 + 9                            9 x 9 + 9

Hướng dẫn giải:

  •  Tính giá trị phép tính nhân.
  • Cộng kết quả vừa tìm được với số còn lại.

a) 9 x 3 + 9  = 27 + 9 = 36              

    9 x 4 + 9  = 36 + 9 = 45                 

b) 9 x 8 + 9 = 72 + 9 = 81   

    9 x 9 + 9 = 81 + 9 = 90

Bài 3: Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội Một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô ?

Hướng dẫn giải:

 Tóm tắt:

Đội Một : 10 xe ô tô.

Ba đội còn lại, mỗi đội : 9 xe ô tô.

Tất cả : ... xe ô tô ?

  • Tìm số xe của ba đội còn lại : Lấy số xe của mỗi đội nhân với 3.
  • Tính tất cả số xe : Lấy số xe của đội Một cộng với kết quả vừa tìm được.

Bài giải

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

    9 x 3 = 27 (xe)

Số xe ô tô của công ty là:

    10 + 27 = 37 (xe)

             Đáp số: 37 xe.

Bài 4: Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu)

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 6 12                
7                    
8                    
9                    


 Hướng dẫn giải:

Lấy mỗi số của cột đầu tiên nhân với các số ở hàng đầu rồi viết kết quả vào ô trống tương ứng.

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Hỏi đáp về Bảng nhân 9

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF