YOMEDIA
ZUNIA12

Bảng chia 9


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài Bảng chia 9 Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Tính nhẩm

18 : 9 =  27 : 9 = 54 : 9 =    63 : 9 =
45 : 9 = 72 : 9 =  36 : 9 = 63 : 7 =
9 : 9 =   90 : 9 =   81 : 9 = 72 : 8 =

Hướng dẫn giải:

Nhẩm giá trị của phép chia rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

18 : 9 = 2 27 : 9 = 3 54 : 9 = 6 63 : 9 = 7
45 : 9 = 5 72 : 9 = 8 36 : 9 = 4 63 : 7 = 6
9 : 9 = 1 90 : 9 =10 81 : 9 = 9 72 : 8 = 9

Bài 2: Tính nhẩm

9 × 5 = 9 × 6 = 9 × 7 =  9 × 8 =
45 : 9 = 54 : 9 = 63 : 9 = 72 : 9 =
45 : 5 =  54 : 6 = 63 : 7 = 72 : 8 =

Hướng dẫn giải:

  • Nhẩm giá trị phép tính nhân.
  • Điền nhanh kết quả của hai phép tính chia liên quan. 
9 × 5 = 45 9 × 6 = 54 9 × 7 = 63  9 × 8 = 72
45 : 9 = 5 54 : 9 = 6 63 : 9 = 7 72 : 9 = 8
45 : 5 = 9 54 : 6 = 9 63 : 7 = 9 72 : 8 = 9

Bài 3: Có 45 kg  gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Hướng dẫn giải:

 Tóm tắt:

9 túi : 45kg

1 túi: ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng gạo đang có chia đều cho 9.

Bài giải

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:

    45:9 = 5 (kg)

             Đáp số: 5kg.

Bài 4: Có 45kg gạo chia vào các túi, mỗi túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

9kg : 1 túi

45kg:... túi ?

Muốn tìm số túi ta lấy 45 chia cho 9.

Bài giải

Có số túi gạo là:

      45 : 9 = 5 (túi)

              Đáp số: 5 túi.

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính nhẩm

a) 9 × 6 =         9 × 7 =          9 × 8 =           9 × 9 =

    54 : 9 =        63 : 9 =          72 : 9 =          81 : 9 =

b) 18 : 9 =        27 : 9 =         36 : 9 =          45 : 9 =

    18 : 2 =        27:3 =           36 : 4 =          45 : 5 =

Hướng dẫn giải:

Nhẩm tìm giá trị của phép nhân và phép chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

a) 9 × 6 = 54        9 × 7 = 63       9 × 8 = 72       9 × 9 = 81

    54 : 9 = 6         63 : 9 = 7        72 : 9 = 8        81 : 9 = 9

b) 18 : 9 = 2         27 : 9 = 3        36 : 9 = 4        45 : 9 = 5

    18 : 2 = 9         27 : 3 = 9        36 : 4 = 9        45 : 5 = 9

Bài 2:

Số bị chia 27 27   63   63
Số chia 9   9   9 9
Thương   3 3 7 7  

Hướng dẫn giải:

  • Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.
  • Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.
  • Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
Số bị chia 27 27 27 63 63 63
Số chia 9 9 9 9 9 9
Thương 3 3 3 7 7 7

Bài 3: Một công ty dự định xây 36 ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được \(\frac{1}{9}\) số nhà đó. Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Kế hoạch : 36 ngôi nhà.

Đã làm : \(\frac{1}{9}\) số ngôi nhà

Còn lại : ... ngôi nhà ?

  • Tính số ngôi nhà đã xây dựng ta lấy số ngôi nhà cần xây theo dự định chia cho 9.
  • Lấy số ngôi nhà theo dự định trừ đi số ngôi nhà đã làm.

Bài giải 

Công ty đã xây số ngôi nhà là:

     36 : 9 = 4 (ngôi nhà).

Công ty còn phải xây tiếp số ngôi nhà nữa là:

     36–4 = 32 (ngôi nhà )

                    Đáp số: 32 ngôi nhà.

Bài 4: Tìm \(\frac{1}{9}\) số ô vuông của mỗi hình

Hướng dẫn giải:

  • Đếm số ô vuông của mỗi hình.
  • Lấy số vừa đếm được chia cho 9.

a) Hình a có 18 ô vuông. Vậy \(\frac{1}{9}\) ô vuông của hình a là:

18 : 9 = 2 (ô vuông)

b) Hình b có 18 ô vuông. Vậy \(\frac{1}{9}\) số ô vuông của hình b là:

18 : 9 = 2 (ô vuông).

Hỏi đáp về bài Bảng chia 9

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF