YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 40 trang 131 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 40 tr 131 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính diện tích thực của hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155 (cạnh của mỗi hình vuông là 1cm, tỉ lệ \(\frac{1}{10000}\) ).

Hình 155 bài 40 trang 131 SGK Toán lớp 8 Tập 1

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Diện tích phần gạch sọc trên hình gồm diện tích hình chữ nhật ABCD trừ đi diện tích các hình tam giác  AEN, JKL, DMN và các hình thang BFGH, CIJK. Ta có:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là 6 x 8 ô vuông

Diện tích tam giác  AEN là 2 ô vuông

Diện tích tam giác JKL là 1,5 ô vuông

Diện tích tam giác DMN là 2 ô vuông

Diện tích hình thang BFGH là 6 ô vuông

Diện tích hình thang CIJK  là 3 ô vuông

Do đó tổng diện tích của các hình phải trừ đi là:

2 + 1 + 2 +6 + 3 = 14,5 ô vuông

Nên diện tích phần gạch sọc trên hình là:

6 x 8 – 14,5 = 33,5 ô vuông

Do tỉ lệ xích \(\frac{1}{10000}\) là nên diện tích thực tế là:

33,5 x 10000 = 335000 cm2 = 33,5 m2

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 131 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đạt Trần
  CMR luôn có một tam giác mà diện tích của nó bằng diện tích của một tứ giác cho trước
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Đặng Thùy Trang

  Qua một điểm M tùy ý đáy lớn AB của hình thang ABCD, kẻ các đường thẳng song song với hai đường chéo AC và BD . Các đường thẳng song song này cắt hai cạnh BC và AD lần lượt tại E và F. Đoạn thẳng EF cắt AC và BD tại I Và J tương ứng. 

  a) CMR: Nếu H là trung điểm của IJ thì H cũng là trung điểm của đoạn EF.

  b) trong trường hớp AB =2CD, hãy chỉ ra vị trí của điểm M trên AB sao cho EJ = JI= IF

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1