Bài tập 39 trang 131 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 39 tr 131 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như hình 154, trong đó AB // CE và được vẽ tỉ lệ 

Hình 154 bài 39 trang 130 SGK Toán lớp 8 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết

Chia đám đất ABCDE thành hình thang ABCE và tam giác ECD. Cần vẽ đường cao CH của hình thang và đường cao DK của tam giác. Thực hiện các phép đo chính xác đến mm ta được AB = 30mm, CE = 26mm, CH = 13mm, DK = 7mm.

Nên SABCE  =  =364 (mm2)

SECD  EC. DK =  267= 91 (mm2)

Do đó SABCDE = SABCE + SECD = 364 + 91 = 455 (mm2)

Vì bản đồ được vẽ với tỉ lệ xích   nên diện tích đám đất là:

S = 455. 5000 = 2275000 (mm2)  = 2,275 (m2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 131 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • thu hảo
  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 165)

  Cho hình bình hành ABCD, với diện tích S và AB = a, AD = b. Lấy mỗi cạnh của hình bình hành đó làm cạnh dựng một hình vuông ra phía ngoài hình bình hành. Tính thep a, b cad S diện tích của đa giác giới hạn bởi các cạnh của hình vuông mà không là cạnh của hình bình hành đã cho ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy
  Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 164)

  Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp sau đây :

  a) Đa giác ABCDEF, biết AD = 4cm, BC = 1cm, FE = 2cm, FB = 3cm, FB vuông góc với AD như hình bs.24

  b) Cho đa giác ABCD, CF và DE đều vuông góc với AB (như hình bs.25)

  Biết AB = 13 cm, CF = 8cm, DE = 4cm, FB = 6cm và AE = 3cm. Tính diện tích đa giác ABCD 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn