Bài tập 39 trang 131 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 39 tr 131 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như hình 154, trong đó AB // CE và được vẽ tỉ lệ 

Hình 154 bài 39 trang 130 SGK Toán lớp 8 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết

Chia đám đất ABCDE thành hình thang ABCE và tam giác ECD. Cần vẽ đường cao CH của hình thang và đường cao DK của tam giác. Thực hiện các phép đo chính xác đến mm ta được AB = 30mm, CE = 26mm, CH = 13mm, DK = 7mm.

Nên SABCE  =  =364 (mm2)

SECD  EC. DK =  267= 91 (mm2)

Do đó SABCDE = SABCE + SECD = 364 + 91 = 455 (mm2)

Vì bản đồ được vẽ với tỉ lệ xích   nên diện tích đám đất là:

S = 455. 5000 = 2275000 (mm2)  = 2,275 (m2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 131 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Thùy Trang
  Bài 50 (Sách bài tập - trang 164)

  Tìm diện tích mảnh đất theo kích thước cho trên hình 192 (đơn vị là \(m^2\) ) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân
  Bài 49 (Sách bài tập - trang 164)

  Theo kích thước đã cho trên hình 191, hãy tính diện tích hình gạch sọc (đơn vị là \(m^2\)) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi
  Bài 47 (Sách bài tập - trang 164)

  Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích đa giác ABCDE (BE // CD) (h.189) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời