AMBIENT
UREKA

Bài tập 38 trang 130 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 38 tr 130 sách GK Toán 8 Tập 1

Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153. Hãy tính diện tich phần con đường EBGF (EF // BG) và diện tích hần còn lại của đám đất.

Hình 152 bài 38 trang 129 SGK Toán lớp 8 Tập 1 Hình 153 bài 38 trang 129 SGK Toán lớp 8 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Con đường hình bình hành EBGF có diện tích:

SEBGF = 50.120 = 6000 (m2)

Đám đất hình chữ nhật ABCD có diện tích:

SABCD = 150.120 = 18000(m2)

Diện tích phần còn lại của đám đất:

S= SABCD -  SEBGF = 18000 - 6000 = 12000(m2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 130 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF