Bài tập 38 trang 130 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 38 tr 130 sách GK Toán 8 Tập 1

Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153. Hãy tính diện tich phần con đường EBGF (EF // BG) và diện tích hần còn lại của đám đất.

Hình 152 bài 38 trang 129 SGK Toán lớp 8 Tập 1 Hình 153 bài 38 trang 129 SGK Toán lớp 8 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết

Con đường hình bình hành EBGF có diện tích:

SEBGF = 50.120 = 6000 (m2)

Đám đất hình chữ nhật ABCD có diện tích:

SABCD = 150.120 = 18000(m2)

Diện tích phần còn lại của đám đất:

S= SABCD -  SEBGF = 18000 - 6000 = 12000(m2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 130 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Ngoc Nga

  Cmr trọng tâm chia tam giác thành 3 tam giác nhỏ có diện tích bằng nhau?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần
  Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 165)

  Bạn Giang đã vẽ một đa giác ABCDEFGHI như ở hình bs.26

  Tính diện tích của đa giác đó, biết rằng : KH song song với BC (K thuộc EF); BC song song với GF; CF song song với BG; BG vuông góc với GF; CK song song với DE; CD song song với FE; KE = DE và KE vuông góc với DE; I là trung điểm của BH; AI = IH và AI vuông góc với IH; HK = 11 cm; CF = 6cm. HK cắt CF tại J và JK = 3cm, JF = 2cm. BG cắt HK tại M và HM = 2cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn