Bài tập 31 trang 115 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 31 tr 115 sách GK Toán 8 Tập 2

Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: S = a.h

⇒ h =   và a = 

         V = S.h

⇒ S =    và h

Lăng trụ 1 : h =  =  = 4(cm)

V = S.h = 6.4 = 24(cm3 )

Lăng trụ 2: S =  =  = 7(cm2)

h =  =  = (cm)

Lăng trụ 3: Ta có 0,045l = 0,045dm3 = 45(cm3)

h =   = 3(cm)

a =  =  = 10 (cm)

Điền vào bảng, ta được kết quả sau:

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 115 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • ngọc trang

  Bài 54 (Sách bài tập - tập 2 - trang 147)

  Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho theo các kích thước ở hình 142 là :

  (A) 180                                    (B) 210

  (C) 230                                    (D) 195

  (E) 265

  Kết quả nào đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 53 (Sách bài tập - tập 2 - trang 147)

  Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là :

  (A) \(8cm^3\)                          (B) \(10,5cm^3\)

  (C) \(12,2cm^3\)                    (D) \(11cm^3\)

  (E) \(15cm^3\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời