Bài tập 33 trang 115 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 33 tr 115 sách GK Toán 8 Tập 2

Hình 52 là một lăng trụ đứng, đáy là hình thang vuông.

Hình 52 bài 33 trang 115 SGK Toán 8 Tập 2

Hãy kể tên:

a) Các cạnh song song với cạnh AD

b) Cạnh song song với AB

c) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (EFGH).

d) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (DCGH)

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Các cạnh song song với cạnh AD là: EH, BC, FG.

Câu b:

 Cạnh song song với AB là EF

Câu c:

Các đường thẳng song song với mặt phẳng (EFGH) là : AD, BC, AB, CD.

Câu d:

Các đường thẳng song song với mặt phẳng (DCGH): không có

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 115 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • thu hảo
  Bài 50 (Sách bài tập - tập 2 - trang 146)

  Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ A đến nền nhà là 15 (m)

  Thể tích nhà kho là ( \(m^3\)) :

  (A) 1800                              (B) 2000

  (C) 2500                              (D) 2200

  (E) 1600

  Số nào nói trên là kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần
  Bài 44 (Sách bài tập - tập 2 - trang 145)

  Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích thước ở hình 133 là :

  (A) \(24m^3\)                         (B) \(40m^3\)

  (C) \(120m^3\)                       (D) \(240m^3\)

  Kết quả nào đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời