AMBIENT

Bài tập 32 trang 115 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 32 tr 115 sách GK Toán 8 Tập 2

Hình 112.b biểu diễn một lưỡi rìu bằng sắt, nó có dạng một lăng trụ đứng, BDC là một tam giác cân.

Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết

a) AB song song với những cạnh nào?

b) Tính thể tích lưỡi rìu?

c) Tính khối lượng của lưỡi rìu, biết khối lượng riêng của sắt là 7,874 kg/dm3 (phần cán gỗ bên trong lưỡi rìu là không đáng kể).

Hình 112 bài 32 trang 115 SGK Toán 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Vẽ thêm nét khuất, ta được hình bên. Cạnh AB song song với những cạnh FC, ED.

Câu b:

Diện tích đáy S =  . 4 .10 = 20 (cm2)

Thể tích lưỡi rìu:

V = S . h = 20 . 8 = 160(cm3)

Câu c:

Khối lượng của lưỡi rìu:

M = D . V = 7,784 . 0,16 = 1,245 kg

=> V = 160(cm3) = 0,16(dm3)

D = 7,7784(kg/dm3)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 115 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • ngọc trang

  Bài 54 (Sách bài tập - tập 2 - trang 147)

  Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho theo các kích thước ở hình 142 là :

  (A) 180                                    (B) 210

  (C) 230                                    (D) 195

  (E) 265

  Kết quả nào đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 53 (Sách bài tập - tập 2 - trang 147)

  Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là :

  (A) \(8cm^3\)                          (B) \(10,5cm^3\)

  (C) \(12,2cm^3\)                    (D) \(11cm^3\)

  (E) \(15cm^3\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>