ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 35 trang 116 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 35 tr 116 sách GK Toán 8 Tập 2

Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác, các kích thước cho theo hình 54. Biết chiều cao của lăng trụ là 10cm. Hãy tính thể tích của nó.

Hình 54 bài 35 trang 115 SGK Toán 8 Tập 2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Diện tích đáy của lăng trụ là diện tích của tứ giác ABCD

Ta có :

SABCD  = SABC + SADC

 .AC.BH +  AC. DK

.8.3 + . 8.4 = 12 + 16 = 28(cm2

Thể tích của lăng trụ là :

V = S.h = 28.10 = 280 (cm3)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 116 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1