YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điền vào chỗ trống: "Nếu hai đường thẳng d, d' cắt đường thẳng xy tạo thành một cặp góc trong cùng phía...thì d//d'

  • A. bù nhau
  • B. bằng nhau 
  • C. phụ nhau
  • D. kề nhau 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nếu hai đường thảnge cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành mọt cặp góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng song song

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47955

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON