ADMICRO

Hỏi đáp về Lũy thừa của một số hữu tỉ - Đại số 7

Trong quá trình học bài Toán 7 Bài 5 Lũy thừa của một số hữu tỉ nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (1194 câu):

VIDEO
 • Yashin Lev Ivanovich Cách đây 2 năm

  Chứng minh rằng số các chữ số viết trong hệ thập phân của hai số 20152017  20152017 + 52017 là bằng nhau

  16/02/2020 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Thương Nguyễn Cách đây 2 năm
  1 hình

  14/12/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trâm Nguyễn Ngọc Cách đây 2 năm
  x^2017=x^2017-2/3

  12/12/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thúy Minh Cách đây 2 năm
  1 hình

  01/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • violympic minh Cách đây 2 năm

  32<2n<256

   tim N

  24/11/2019 |    10 Trả lời

  Theo dõi (0)
  10
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Gia Han Le Tran Cách đây 2 năm
  1 hình

  08/11/2019 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Minh Hoàng Cách đây 2 năm
  So sánh 9^12 và 26^8

  07/11/2019 |    15 Trả lời

  Theo dõi (0)
  15
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Gia Han Le Tran Cách đây 2 năm
  1 hình

  07/11/2019 |    5 Trả lời

  Theo dõi (1)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vu Vu Thi Ha Cách đây 2 năm
  Viết số 16/81 dưới dạng lũy thừa

  02/09/2019 |    42 Trả lời

  Theo dõi (4)
  42
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • No Name Cách đây 2 năm

  So sánh các số sau:

  (1/16)^6 và (1/8)^8

  15/07/2019 |    16 Trả lời

  Theo dõi (1)
  16
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 2 năm

  a.((-1/2)^4)^5

  b.(--2/3)^2)^x

  c.((-1/2)^x)^3

  d.((-1/2)^3)^x

  e.(2^3)^x

  15/07/2019 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 2 năm

  rút gọn ((1/2)^3)^4

  15/07/2019 |    16 Trả lời

  Theo dõi (0)
  16
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 2 năm

  thu gọn:(-2)^3.2^2

   

  03/07/2019 |    20 Trả lời

  Theo dõi (0)
  20
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hổ Báo nhất lớp Cách đây 2 năm

  a)4^2. 4^3/2^10

  b)0,6^5/0,2^6

  C)2^7.9^3/6^5.8^2

  d)-0,0625^4.4^8

  25/06/2019 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 3 năm

  Tính:

  5 - ( -5/11)^0 + ( 1/3 )^2 : 3

  06/09/2018 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan Cách đây 3 năm

  Tính:

  27 mũ 3 : 3 mũ 2

  06/09/2018 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 3 năm

  Tìm số nguyên n khi

  25/5n = 5

  06/09/2018 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 3 năm

  So sánh :

  64 mũ 8 và 16 mũ 12

  06/09/2018 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh Cách đây 3 năm

  Chứng minh rằng:

  8 mũ 7 - 2 mũ 18 chia hết cho 14

  Giải thích rõ ràng nha

  06/09/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to Cách đây 3 năm

  \(\dfrac{81}{\left(3\right)^{2n+1}}=3\)

  06/09/2018 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala Cách đây 3 năm

  tìm x thuộc Q bt:

  a)\(\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2=0\)

  b) \(\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}\)

  c) \(\left(2.x-3\right)^3=-8\)

  d) \(\left(3.x-2\right)^5=-243\)

  e) \(\left(7.x+2\right)^{-1}=3^{-2}\)

  f) \(\left(x-1\right)^3=-125\)

  g) \(\left(2x-1\right)^4=81\)

  h) \(\left(2.x-1\right)^6=\left(2.x-1\right)^8\)

  các bn ai bt lm lm ơn lm phước giải ra hộ mk vs mk sẽ tik mừ .... các bn giúp mk vs nhé huhu

  18/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Nhiên Cách đây 3 năm

  so sánh hai số:

  a. 2 mủ 27 và 3 mủ 18

  b. 2 mủ 91 và 5 mủ 35

  c. 2 mủ 225 và 3 mủ 150

  d. 9 mủ 12 và 27 mủ 7

  các bn giúp mk nha

  18/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An Cách đây 3 năm

  Tìm x biết
  a. \(x:\left(\dfrac{-3}{5}\right)^2=\dfrac{-3}{5}\)
  b.\(\left(\dfrac{-1}{3}\right)^3.x=\dfrac{1}{81}\)

  c.\(\left(2x^2\right)=16\)

  17/09/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to Cách đây 3 năm

  bài 3: Tìm x

  a) ( x - 3 phần 2 )3 = 1 phần 64

  b) ( 2x-3)2 -16 =20

  18/09/2018 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An Cách đây 3 năm

  1)rút gọn

  \(\dfrac{2^3+3\cdot26-4^3}{2^3\cdot3^2}\)

  \(\dfrac{4^6\cdot9^5+6^9\cdot120}{8^4\cdot3^{12}-6^{11}}\)

  2) tìm x

  \(3^{x-1}-3^{x+1}=90\)

  30/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON