ADMICRO
UREKA

Bài tập 42 trang 79 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 42 tr 79 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhanh:

a) 217 + [43 + (-217) + (-23)];

b) Tổng của tất cả các số tự nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

217 +[43 + (-217) + (-23)] = 217 + 43 + (-217) + (-23)

= 217 + (-217) + 43 + (-23) = [217 + (-217)] + [43 + (-23)]

= 0 + (43 - 23) = 20.

Câu b:

Tổng của tất cả các số nguyên có giả trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 là 0.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 79 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF