ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 42 trang 79 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 42 tr 79 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhanh:

a) 217 + [43 + (-217) + (-23)];

b) Tổng của tất cả các số tự nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

217 +[43 + (-217) + (-23)] = 217 + 43 + (-217) + (-23)

= 217 + (-217) + 43 + (-23) = [217 + (-217)] + [43 + (-23)]

= 0 + (43 - 23) = 20.

Câu b:

Tổng của tất cả các số nguyên có giả trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 là 0.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 79 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hà trang
  Bài 6.5 (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)

  Cho \(a\in\mathbb{Z}\). Tính tổng :

                  \(S=a+\left|a\right|+a+\left|a\right|+....+a+\left|a\right|\) gồm 50 số hạng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thiên Mai
  Bài 6.4 (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)

  Tìm \(x\in\mathbb{Z}\), biết : 

                 \(x+\left(-23\right)=\left(-100\right)+77\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo
  Bài 6.3 (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)

  Tính giá trị của biểu thức : 

                \(x+255,\) biết \(x=\left(-47\right)+45\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man
  Bài 72 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)

  Đố :

  Điền các số \(0,1,-1,2,-2,3,-3,4,-4\) vào các ô ở hình vuông (mỗi số một ô) sao cho tổng của ba số trên hàng ngang, hàng dọc, đường chéo đều bằng 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy
  Bài 71 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)

  Hãy nhận xét sự thay đổi (tăng, giảm) của các số trong mỗi dãy số sau và viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số đó. Mỗi dãy số mới có 5 số, hãy tính tổng của mỗi dãy số đó 

  a) \(6,1,-4,....\)

  b) \(-13,-6,1,....\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn
  Bài 70* - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)
                       \(x\)        -5        7       -2
                       \(y\)         3     -14       -2
                  \(\left|x+y\right|\)      
               \(\left|x+y\right|+x\)      

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 69 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 76)

  Đố vui :

  Hai bạn Hồng và Hà tranh luận với nhau : Hồng bảo rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn một số hạng và lớn hơn số hạng kia. Hà bảo rằng không thể có được. Theo bạn : Ai đúng ? Nêu một ví dụ làm căn cứ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to
  Bài 68 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 76)

  Hình 21 biểu diễn một người đi từ O đến A rồi quay về B. Đặt một bài toán phù hợp với hình 21 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen
  Bài 67 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 76)

  Hai ôtô cùng xuất phát từ O đi về phía A hoặc B (h.20).

  Ta quy ước chiều từ O đến B là chiều dương và chiều ngược lại từ O đến A là chiều âm. Hỏi sau một giờ hai ôtô cách nhau bao nhiêu km nếu vận tốc của chúng lần lượt là :

  a) 40km/h và 30 km/h

  b) 40km/h và -30km/h

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1