Bài tập 39 trang 79 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 39 tr 79 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính:

a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);

b) (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12.

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Đổi chỗ các số hạng, cộng tất cả các số dương với nhau, các số âm với nhau với cộng hai kết quả vừa tính được ta được đáp số:

Câu a: -6;

Câu b: 6.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 79 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Huong Duong
  Bài 66 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 76)

  Tính nhanh :

  a) \(465+\left[57+\left(-465\right)+\left(-38\right)\right]\)

  b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương
  Bài 65 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 76)

  Tính :

  a) \(\left(-57\right)+47\)

  b) \(469+\left(-219\right)\)

  c) \(195+\left(-200\right)+205\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 76)

  Với mỗi phát biểu sai ở câu 6.1, hãy tìm một ví dụ để chứng tỏ điều đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc
  Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 75)

  Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các phát biểu sau :

                                              Các phát biểu      Đ/S
  a) Nếu tổng hai số tự nhiên bằng 0 thì cả hai số tự nhiên đó đều bằng 0  
  b) Nếu tổng hai số nguyên bằng 0 thì cả hai số nguyên đó đều bằng 0  
  c) Tổng của nhiều số nguyên âm cũng là một số nguyên âm có giá trị tuyệt đối bằng tổng các giá trị tuyệt đối của các số đó  
  d) Giá trị tuyệt đối của tổng nhiều số nguyên bằng tổng các giá trị tuyệt đối của các số đó   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc
  Bài 63 (Sách bài tập - tập 1 - trang 75)

  Đố :

  Điền các số \(-1,-2,-3,-4,5,6,7\) vào các ô tròn trong hình 19 (mỗi số vào một ô) sao cho tổng của ba số "thẳng hàng" bất kì đều bằng 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn