aaaaaaaaaaaaaaa

bởi Nguyễn Toàn ngày 09/01/2018

tìm chữ số tận cùng của câu sau

a) 2+2^2+2^3+...+2^20

b)2+2^2+2^3+...+2^102

Câu trả lời (3)

 • Gửi bạn lời giải

  bởi thủy tiên ngày 15/01/2018
  Like (1)
 • a.Đặt : 2+2^2+...+2^20 là A

  => 2A=2^2+2^3+...+2^21

  => 2A-A=(2^2+2^3+..+2^21)-(2+2^2+..+2^20)

  => A= 2^21-2

  Ta có : A=221-2

               = 24.5.2-2

               = (...6).2-2

               =(..2)-(..2)=(..0)

  Vậy A có tận cùng = 0

  Bạn làm tương tự với câu b nhé

  bởi Hoàng Hà Vy ngày 11/02/2018
  Like (1)
 • a) 0

  b) 6

  bởi Yêu Tiếng Anh ngày 18/02/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Ai đó giúp em với

  Cho tam giác ABC có \(\widehat {ABC} = {55^0}\), trên cạnh AC lấy điểm D (D không trùng với A và C).

  a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

  b) Tính số đo của \(\widehat {DBC}\), biết \(\widehat {ABD} = {30^0}\).

  c) Từ B dựng tia Bx sao cho \(\widehat {DBx} = {90^0}\). Tính số đo \(\widehat {ABx}\).

  d) Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau.

 • giải hộ e bài này vs ạ

  Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Biết \( \widehat {xOy} = 30°; \widehat {yOz} = 50°\). Tính góc \(\widehat {xOz}\) ?

 • giúp em nhanh với mấy anh chị ơi hic

  Hai người khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B. Người thứ nhất đi từ A đến B rồi quay lại ngay. Người thứ hai đi từ B đến A rồi quay lại ngay. Hai người gặp nhau lần thứ hai tại địa điểm C cách A là 6km. Tính quãng đường AB, biết rằng vận tốc của người thứ hai bằng \(\frac{2}{3}\) vận tốc của người thứ nhất.

 • M.n ơi giải giúp mình câu này vs

  Năm tia phân biệt, chung gốc O là OA, OB, OC, OD, OE tạo thành các góc kề liên tiếp nhau. Biết \( \widehat {AOB}\) = 300; \(\widehat {BOC}\) = 800; \(\widehat {COD}\) = 700\(\widehat {DOE}\) = 300.

  a) Ba điểm A, O, D thẳng hàng.
  b) Tính góc \(\widehat {EOA}\)?
  c) Ba điểm B, O, E có thẳng hàng không?

 • giúp e vs, em cảm ơn nhiều ạ

  Cho đường thẳng x'x và một điểm O nằm trên đường thắng ấy. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng x'x, lấy hai điểm A, B sao cho \(\widehat {x'OA} = 150^0\) và \(\widehat {BOx} = 30^0\).

  Chứng tỏ tia Ox là tia phân giác của góc \(\widehat {AOB}\).

 • bạn nào biết giải giúp với

  Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 biết rằng số đó có 15 ước dương.