ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.2 trang 81 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 1.2 trang 81 SBT Toán 6 Tập 2

Dựa vào hình bs.1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 • Cột A

1) Hai điểm P,Q

2) Hai điểm P, R

3) Hai điểm Q,R

 • Cột B

a) thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng z, nằm khác phía đối với đường thẳng t

b) thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng t và thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng z

c) nằm khác phía đối với đường thẳng z và cũng nằm khác phía đối với đường thẳng t

d) thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng z và cùng thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng t

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Nối 1 – d     

2 – c    

3 – a

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 81 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lan Anh
  Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 80)

  Hình 1 :

  Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

  a) Gọi tên hai tia đối nhau

  b) Tia BE nằm giữa hai tia nào ?

  c) Tia BD nằm giữa hai tia nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 80)

  Cho bốn điểm A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia. Hỏi đường thẳng a cắt đoạn thẳng nào, không cắt đoạn thẳng nào trong các đoạn thẳng nối hai trong bốn điểm A, B, C, D ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON