Bài tập 2 trang 73 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 2 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau hay không?

Hướng dẫn giải chi tiết

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng do đó nó là hình ảnh chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 73 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
  • Tram Anh
    Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

    Nhìn hình bs.2, hãy đọc tên một toa nằm giữa hai tia khác ?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Nhat nheo
    Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 81)

    Dựa vào hình bs.1, nối mỗi ý ở cột A với chỉ 1 ý ở cột B để được kết quả đúng ?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời