Bài tập 4 trang 73 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 4 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ  đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A,B,C.

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a,

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a hay không?

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm A; nửa mặt phẳng bờ a chứa B(hoặc chứa C);

Câu b:

Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a. 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 73 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh
  Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 80)

  Hình 1 :

  Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

  a) Gọi tên hai tia đối nhau

  b) Tia BE nằm giữa hai tia nào ?

  c) Tia BD nằm giữa hai tia nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 80)

  Cho bốn điểm A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia. Hỏi đường thẳng a cắt đoạn thẳng nào, không cắt đoạn thẳng nào trong các đoạn thẳng nối hai trong bốn điểm A, B, C, D ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời