ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 73 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 4 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ  đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A,B,C.

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a,

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a hay không?

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm A; nửa mặt phẳng bờ a chứa B(hoặc chứa C);

Câu b:

Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a. 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 73 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • na na

  Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB . Vẽ ba tia OA,OB,OM.

  Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tram Anh
  Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

  Nhìn hình bs.2, hãy đọc tên một toa nằm giữa hai tia khác ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo
  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 81)

  Dựa vào hình bs.1, nối mỗi ý ở cột A với chỉ 1 ý ở cột B để được kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh
  Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 80)

  Hình 1 :

  Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

  a) Gọi tên hai tia đối nhau

  b) Tia BE nằm giữa hai tia nào ?

  c) Tia BD nằm giữa hai tia nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1