Bài tập 5 trang 73 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 5 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA,OB,OM.

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Hướng dẫn giải chi tiết

M nằm giữa A và B nên tia OM cắt AB tại M, do đó tia OM nằm giữa ha itia OA, OB.

Nhận xét: Bài toán này cho tay thấy quan hệ giữa điểm nằm giữa của đoạn thẳng và tia nằm giữa hai tia;

Nếu M nằm giữa hai điểm A và B  à điểm O không nằm trên đường thẳng AB thì OM nằm giữa hai tia OA,OB và ngược lại.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 73 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 5 trang 73 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho đường thẳng d, điểm O thuộc d và điểm M không thuộc d. Gọi N là điểm bất kì thuộc tia OM (N khác O). Chọn câu đúng 

  • A. M, N nằm cùng phía so với đường thẳng d
  • B. M, N nằm khác phía so với đường thẳng d
  • C. Đoạn thẳng MN cắt đường thẳng d
  • D. Cả A, B, C đều đúng 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn