YOMEDIA

Bài tập 5 trang 73 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 5 tr 73 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA,OB,OM.

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

M nằm giữa A và B nên tia OM cắt AB tại M, do đó tia OM nằm giữa ha itia OA, OB.

Nhận xét: Bài toán này cho tay thấy quan hệ giữa điểm nằm giữa của đoạn thẳng và tia nằm giữa hai tia;

Nếu M nằm giữa hai điểm A và B  à điểm O không nằm trên đường thẳng AB thì OM nằm giữa hai tia OA,OB và ngược lại.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 73 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Anh Hưng
    Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 80)

    Cho bốn điểm A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia. Hỏi đường thẳng a cắt đoạn thẳng nào, không cắt đoạn thẳng nào trong các đoạn thẳng nối hai trong bốn điểm A, B, C, D ?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA