ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 5 Vẽ góc cho biết số đo

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 5 về Vẽ góc cho biết số đo online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. 900
  • B. 1200
  • C. 1500
  • D. 1800
  • A. 680
  • B. 280
  • C. 900
  • D. 1320
   
   
  • A. Kề bù
  • B. Phụ nhau 
  • C. Kề nhau
  • D. Hai góc vuông 
  • A. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900
  • B. Góc bẹt là góc có số đo bằng 1800
  • C. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800
  • D. Góc vuông là góc có số đo bằng 900
  • A. \(\widehat {tOz} = {98^0}\)
  • B. \(\widehat {tOz} = {88^0}\)
  • C. \(\widehat {tOz} = {78^0}\)
  • D. \(\widehat {tOz} = {68^0}\)
 • Câu 6:

  Cho \(\widehat {aOb} = {135^0}\). Tia Oc nằm trong góc aOb. Biết \(\widehat {aOc} = \frac{1}{2}\widehat {bOc}\). Tính số đo góc aOc

  • A. 450
  • B. 900
  • C. 600
  • D. 300
 • Câu 7:

  Cho \(\widehat {AOC} = {50^0},\widehat {BOC} = {60^0}\) sao cho \(\widehat {AOB},\widehat {BOC}\) kề nhau. Tính số đo góc AOC

  • A. 900
  • B. 1100
  • C. 1200
  • D. 1100
 • Câu 8:

  Biết hai tia AM, AN đối nhau, \(\widehat {MAP} = {40^0},\widehat {NAQ} = {60^0}\), tia AQ nằm giữa hai tia AN và AP. Tính số đo góc MAQ

  • A. 1400
  • B. 1100
  • C. 1200
  • D. 1000
 • Câu 9:

  Biết hai tia AM, AN đối nhau, \(\widehat {MAP} = {40^0},\widehat {NAQ} = {60^0}\), tia AQ nằm giữa hai tia AN và AP. Chọn câu đúng về hai góc PAN, PAQ

  • A. Góc NAP là góc tù, góc PAQ là góc nhọn 
  • B. Hai góc đều là góc nhọn
  • C. Hai góc đều là góc tù
  • D. Góc NAP là góc nhọn, góc PAQ là góc tù 
 • Câu 10:

  Cho tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy vẽ hai tia On và Om sao cho \(\widehat {xOm} = {90^0},\widehat {nOy} = {35^0}\). Chọn câu đúng 

  • A. Tia On nằm giữa hai tia Oy và Om
  • B. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và On
  • C. Tia Om nằm giữa hai tia Oy và On
  • D. Không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại 
 • Câu 11:

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox, vẽ Om là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy. Biết \(\widehat {xOy} = {m^0},\widehat {xOm} = {n^0}\,\,\left( {{m^0} > {n^0}} \right)\), khi đó số đo của góc mOy là:

  • A. m0 + n0
  • B. m0 - n0
  • C. n0 + m0
  • D. m0
 

 

YOMEDIA
1=>1