Bài tập 29 trang 85 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 29 tr 85 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết \(\widehat{xOt}\) = 300 , \(\widehat{yOt'}\) = 600. Tính số đo các góc yOt, tOt'.

Hướng dẫn giải chi tiết

Hai góc xOt và yOt kề bù nên:

\(\widehat{yOt}\)= 180- \(\widehat{xOt}\) = 1800 - 30= 1500

Hai tia Ot' và Ot cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ Oy mà \(\widehat{yOt'}\) < \(\widehat{yOt}\) nên tia Ot' nằm giữa hai tia Oy và Ot, suy ra

nên tia Ot' nằm giữa hai tia Oy và Ot, suy ra : \(\widehat{yOt'}\) + \(\widehat{t'ot}\)= \(\widehat{t'ot}\)

Thay số ta được: 600+ 60= 1500

Suy ra:

\(\widehat{t'ot}\) = 900

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 85 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 29 trang 85 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox, vẽ Om là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy. Biết \(\widehat {xOy} = {m^0},\widehat {xOm} = {n^0}\,\,\left( {{m^0} > {n^0}} \right)\), khi đó số đo của góc mOy là:

  • A. m0 + n0
  • B. m0 - n0
  • C. n0 + m0
  • D. m0

Được đề xuất cho bạn