YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình biểu diễn của một hình thoi là hình nào sau đây?

  • A. Hình thoi 
  • B. Hình bình hành 
  • C. Hình thang 
  • D. Hình tứ giác 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hình biểu diễn của một hình thoi là hình bình hành.

  Chọn B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45682

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON