YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các đường thẳng không song song với phương chiếu. khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song.
  • B. Phép chiếu song song có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau.
  • C. Phép chiếu song song có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng chéo nhau.
  • D. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON