RANDOM

Nhi Nhi's Profile

Nhi Nhi

Nhi Nhi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 6
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nhi Nhi đã trả lời trong câu hỏi: toán học 11 Cách đây 2 năm

  em sữa đè là co 5 chữ số

   

 • Nhi Nhi đã đặt câu hỏi: toán học 11 Cách đây 2 năm

  từ tập X {0,1,2,3,4,6,7,8,9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẳn có chữ số khác nhau

   

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Nhi Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nhi Nhi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1