ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.29 trang 36 SBT Hình học 11

Giải bài 1.29 tr 36 SBT Hình học 11

Chứng minh rằng hai đa giác đều có cùng số cạnh luôn đồng dạng với nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Dùng phép tịnh tiến đưa về hai đa giác đều cùng tâm đối xứng, sau đó dùng phép quay đưa về hai đa giác đều cùng tâm đối xứng có các đỉnh tương ứng thẳng hàng với tâm, cuối cùng dùng phép vị tự biến đa giác này thành đa giác kia.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.29 trang 36 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Huong Duong
    Bài 1.28 (Sách bài tập - trang 38)

    Trong mặt phẳng xOy cho đường tròn (C) có phương trình \(\left(x-1\right)^2+\left(y-2\right)^2=4\). Hãy viết phương trình đường tròn (C') là ảnh qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số \(k=-2\) và phép đối xứng qua trục Ox ?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1