YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm thi học kì của một học sinh như sau:4;6;2;7;3;5;9;8;7;10;9. Số trung bình và số trung vị lần lượt là

  • A. 6,22 và 7 
  • B. 7 và 6                      
  • C. 6,4 và 7             
  • D. 6 và 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số trung bình:

  \(\begin{array}{l}
  \overline x  = \frac{1}{{11}}\left( {2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.2 + 8.1 + 9.2 + 10.1} \right)\\
   \approx 6,4
  \end{array}\)

  Số trung vị:

  Sắp xếp mẫu số liệu thành dãy không giảm

  2,3,4,5,6,7,7,8,9,9,10

  Vì số phần tử lẻ nên Me=7

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46523

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON