ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Mệnh đề

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 10 Chương 1 Bài 1 Mệnh đề, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (237 câu):

 • Spider man Cách đây 3 năm
  Bài 2 (SBT trang 7)

  Xét tính đung sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu phủ định của nó :

  a) \(\sqrt{3}+\sqrt{2}=\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}\)

  b) \(\left(\sqrt{2}-\sqrt{18}\right)^2>8\)

  c) \(\left(\sqrt{3}+\sqrt{12}\right)^2\) là một số hữu tỉ

  d) \(x=2\) là một nghiệm của phương trình \(\dfrac{x^2-4}{x-2}=0\)

  21/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Đào Thị Nhàn Cách đây 3 năm
  Bài 1 (SBT trang 7)

  Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là một mệnh đề chứa biến ?

  a) \(1+1=3\)

  b) \(4+x< 3\)

  c) \(\dfrac{3}{2}\) có phải là một số nguyên không ?

  d) \(\sqrt{5}\) là một số vô tỉ

  21/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu Cách đây 3 năm

  Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai cuả nó.

  a) ∀n ∈ N: n chia hết cho n;

  b) ∃x ∈ Q: x2=2;

  c) ∀x ∈ R: x< x+1;

  d) ∃x ∈ R: 3x=x2+1;

  21/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang Cách đây 3 năm

  Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó

  a) ∀x ∈ R: x2>0;

  b) ∃ n ∈ N: n2=n;

  c) ∀n ∈ N: n ≤ 2n;

  d) ∃ x∈R: x<1/x

  21/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc Cách đây 3 năm

  Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ”

  a) Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại.

  b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.

  c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.

  21/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm Cách đây 3 năm

  Cho các mệnh đề kéo theo

  Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a+b chia hết cho c (a, b, c là những số nguyên).

  Các số nguyên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5.

  Tam giác cân có hai đường trung tuyến bằng nhau.

  Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.

  a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

  b) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niện “điều kiện đủ”.

  c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niện “điều kiện cần”.

  21/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 3 năm

  Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

  a) 3 + 2 = 7;

  b) 4 + x = 3;

  c) x + y > 1;

  d) 2 – √5 < 0.

  21/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 3 năm

  hãy cho biết chân trị của các mệnh đề sau:

  a) nếu 12 > 25 thì nước sôi ở 100oC

  b) Nếu 3<4 thì 5< 1

  c) nếu 1+1 =2 thì 1+3 = 5

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Jeon Jung Kook Cách đây 3 năm

  Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề (nếu là mệnh đề thì đúng hay sai)?

  Phát biểu không phải mệnh đề                 Mệnh đề đúng                                         Mệnh đề sai

  a) Hôm nay trời không mưA.
  b) 2 3 8.  
  c) 3 là số vô tỷ.
  d) Berlin là thủ đô của Pháp.
  e) Làm ơn giữ im lặng !
  f) Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.
  g) Số 19 chia hết cho 2.

  20/07/2018 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Yee Trinh Cách đây 3 năm

  Cho pt 2x^4-5x^2+x+1(1).Tìm mệnh đề đúng?

  1. pt(1) không có nghiệm trong khảng (-1;1)
  2. pt(1)có ít nhất 2 nghiệm trong khoảng (0;2)
  3. pt(1) k có nghiệm trong khoảng (-2;0)
  4. pt(1)chỉ có một nghiệm trong khoảng (-2;1)

  04/05/2018 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngô nguyễn thảo chi Cách đây 4 năm
  • xét tính đúng sai của mệnh đề P: "có ít nhất một x thuộc Q, x< x"

  08/09/2017 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Phạm Cách đây 4 năm

  các mệnh đề sau đúng hay sai. Nêu mệnh đề phủ định của chúng 

  A. phương trình x2 - x - 4 = 0 vô nghiệm

  B. 6 là số nguyên tố \

  C. với mọi x thuộc N, n2 - 1 là số lẻ

  03/09/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1