ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết chương trình nhập vào n số bất kì từ bàn phím và tính tổng các số chẵn sử dụng câu lệnh while do?

Viết chương trình nhập vào n số bất kì từ bàn phím và tính tổng các số chẵn?

(Sử dụng câu lệnh while..do)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • program bai_tap;
  type mang = array[1..1000] of integer;
  var a:mang;
  i,j,n:integer;
  begin
  writeln('nhap n:');
  readln(n);
  i:=1;j:=0;
  while i <= n do
  begin
  write('nhap so thu ',i,': ');
  readln(a[i]);
  if a[i] mod 2 = 0 then j:=j+a[i];
  inc(i);
  end;
  write(j);
  readln
  end.

    bởi trần thanh thương 29/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)