YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 33 SGK Tin học 8

Giải bài 1 tr 33 sách GK Tin học lớp 8

Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?

a) A:= 4;

b) X = 3242;

c) X:= '3242';

d) A:= 'Ha Noi';

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

a) A:= 4; Hợp lệ

b) X = 3242; Không hợp lệ (vì 3242 là số mà X là biến kiểu xâu)

c) X:= '3242'; Hợp lệ

d) A:= 'Ha Noi'; Không hợp lệ (vì Hà Nội là xâu mà A là biến kiểu số thực)

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 33 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON