YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đáp án nào dưới đây không phải là công dụng của việc trình bày văn bản bằng bảng?

  • A. Thực hiện nhu cầu tính toán
  • B. Thực hiện nhu cầu chỉnh sửa, trang trí văn bản
  • C. Vẽ các biểu đồ với số liệu tương ứng trong bảng
  • D. Thông tin được trình bày cô đọng, dễ hiểu, dễ so sánh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thực hiện nhu cầu chỉnh sửa, trang trí văn bản

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6088

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON