YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi nháy đúp chuột lên 1 từ thì:

  • A. Nguyên đoạn có chứa từ đó sẽ bị chọn
  • B. Nguyên dòng có chứa từ đó sẽ bị chọn
  • C. Từ đó sẽ bị chọn
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi nháy đúp chuột lên 1 từ thì Từ đó sẽ bị chọn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5523

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON