ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nháy đúp chuột lên 1 từ thì:

  • A. Nguyên đoạn có chứa từ đó sẽ bị chọn
  • B. Nguyên dòng có chứa từ đó sẽ bị chọn
  • C. Từ đó sẽ bị chọn
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi nháy đúp chuột lên 1 từ thì Từ đó sẽ bị chọn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5523

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF