AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sử dụng phím Backspace để xóa từ TRONG, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu?

  • A. Ngay trước chữ O
  • B. Ngay trước chữ T
  • C. Ngay trước chữ G
  • D. Đặt ở cuối từ TRONG

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>