AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để xóa một phần nội dung của văn bản, em thực hiện thao tác nào dưới đây?

  • A. Đặt con trỏ soạn thảo trước phần văn bản cần xóa và nhấn phím Backspace
  • B. Đặt con trỏ soạn thảo sau phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete
  • C. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Ctrl
  • D. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete hoặc Backspace

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA