MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Em sử dụng nút lệnh nào dưới đây để sao chép và dán văn bản?

  • A.  , 
  • B.  , 
  • C.  , 
  • D.  , 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA