YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thao tác sao chép một đoạn văn bản là:

  • A. Chọn phần văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh  (Copy), nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh  (Paste) 
  • B. Chọn phần văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh  (Paste), nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh  (Copy)
  • C. Chỉ cần chọn phần văn bản cần sao chép rồi chọn nút lệnh  (Copy)
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn phần văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh  (Copy), nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh  (Paste) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5517

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF